Evde Sağlık Hizmetleri
04 Ekim 2019


 Bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için olduğundan daha iyi  yerlere gelmesinde sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve düzenli yapılmasının önemi tartışılmazdır. Bu hizmetler insana verilen önemin ve değerin göstergeleridir. Bu amaç itibariyle Konya Sağlık Müdürlüğü “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulamasını halkımızın hizmetine sunmaktadır.

 

Evde Sağlık Hizmetlerinin Amacı nedir?

 

Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini evinde ve aile ortamında sunulması amacını taşır

 

 

Hangi Hastalara Hizmet Verir?

 

Evde Sağlık Hizmetleri; İlk aşamada yatağa bağımlı hastalar olmak üzere; bedensel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan, KOAH vb. solunum sistemi hastalığı olan, terminal dönem palyatif bakım hastalığı olan, ileri derecede kas hastalığı olan bireylere evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti verir. Evde sağlık hizmeti almakta olan  ağız ve diş sağlığı ihtiyacı olan hastalar müracaat edebilir.


A.D.S.M  Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinde Kimler Çalışır?

Evde sağlık hizmetleri ekibinde asgari bir diş hekimi, bir hemşire, bir diş teknisyeni ve bir şoför görevlendirilir.

 

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Nasıl Çalışır? Vatandaşlar Bu Birime Nasıl Ulaşabilir?

 

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır.

Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu ile yazılı olarak veya müdürlük bünyesindeki koordinasyon merkezinin 444 38 33  numaralı telefonuna veya sağlık kurumları bünyesindeki birimlerin telefonlarına müracaat ile sözlü olarak veya toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi veya aile hekimleri aracılığı ile yapılabilir.Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri   

      Merkezimizde Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında başlatılan Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kişinin bulunduğu ev ortamında Evde Sağlık Ekibimiz tarafından yapılmaktadır

Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetinde Görevli Personelimiz

Sorumlu Diş Tabibi

Sorumlu Hemşire

Diş Protez Teknisyeni

Şoför

Evde Ağız ve Diş SağlığıHizmetlerinde hangi hizmetler sunulur?

-Oral muayene

-Diş ve dişeti enfeksiyonları için medikal tedavi

-Basit diş çekimleri             

-Total ve parsiyel protez

-Protez kırık tamiri

-Hasta ve hasta yakınlarına oral hijyen eğitimi


Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri   

      Merkezimizde Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında başlatılan Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kişinin bulunduğu ev ortamında Evde Sağlık Ekibimiz tarafından yapılmaktadır

Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetinde Görevli Personelimiz

Sorumlu Diş Tabibi

Sorumlu Hemşire

Diş Protez Teknisyeni

Şoför

Evde Ağız ve Diş SağlığıHizmetlerinde hangi hizmetler sunulur?

-Oral muayene

-Diş ve dişeti enfeksiyonları için medikal tedavi

-Basit diş çekimleri             

-Total ve parsiyel protez

-Protez kırık tamiri

-Hasta ve hasta yakınlarına oral hijyen eğitimi

Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri   

      Merkezimizde Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında başlatılan Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kişinin bulunduğu ev ortamında Evde Sağlık Ekibimiz tarafından yapılmaktadır

Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetinde Görevli Personelimiz

Sorumlu Diş Tabibi

Sorumlu Hemşire

Diş Protez Teknisyeni

Şoför

Evde Ağız ve Diş SağlığıHizmetlerinde hangi hizmetler sunulur?

-Oral muayene

-Diş ve dişeti enfeksiyonları için medikal tedavi

-Basit diş çekimleri             

-Total ve parsiyel protez

-Protez kırık tamiri

-Hasta ve hasta yakınlarına oral hijyen eğitimi

Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri   

      Merkezimizde Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında başlatılan Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kişinin bulunduğu ev ortamında Evde Sağlık Ekibimiz tarafından yapılmaktadır

Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetinde Görevli Personelimiz

Sorumlu Diş Tabibi

Sorumlu Hemşire

Diş Protez Teknisyeni

Şoför

Evde Ağız ve Diş SağlığıHizmetlerinde hangi hizmetler sunulur?

-Oral muayene

-Diş ve dişeti enfeksiyonları için medikal tedavi

-Basit diş çekimleri             

-Total ve parsiyel protez

-Protez kırık tamiri

-Hasta ve hasta yakınlarına oral hijyen eğitimi